تعمیر پمپ هیدرولیک شرکت اولنگ توسط جواد سبحانی

تعمیر پمپ هیدرولیک شرکت اولنگ توسط جواد سبحانی

جواد سبحانی در حال تعمیر و تست پمپ هیدرولیک شرکت اولنگ


ویدئو تعمیر  و تست پمپ هیدرولیک شرکت اولنگ توسط مهندس جواد سبحانی مدیرعامل شرکت صنعتگران معدن نگین

این مطلب را به اشتراک بگذارید