پمپ هیدرولیک ویکرز

تعمیر پمپ هیدرولیک ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز ، پمپ هیدرولیک vickers

انجام کلیه خدمات مربوط به فروش هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ، پمپ هیدرولیک ویکرز ، تعمیر پمپ هیدرولیک ویکرز ، پمپ هیدرولیک vickers ، تعمیرکار هیدرولیک

جواد سبحانی استاد ادوات هیدرولیک و تعمیرکار هیدرولیک در سال 1369 وارد تعمیرات هیدرولیک انواع ماشین آلات معدنی ، حفاری ، دریایی و راه سازی و کشاورزی شده اند. ایشان مدت پنج سال آموزش کامل تمام دوره های اجرایی را گذرانده است و از سال 1379 مشغول فعالیت و خدمات هیدرولیک جهت کارفرمایان مختلف شدند.

پمپ هیدرولیک vickers

پمپ هیدرولیک vickers

پمپ هیدرولیک ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز

ویکرز

ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز

پمپ هیدرولیک ویکرز