پمپ هیدرولیک کاترپیلار

پمپ هیدرولیک کاترپیلار

تعمیر پمپ هیدرولیک کاترپیلار

فروش پمپ هیدرولیک کاترپیلار

پمپ هیدرولیک کاترپیلار

پمپ هیدرولیک کاترپیلار

جواد سبحانی استاد ادوات هیدرولیک

در سال 1369 وارد تعمیرات هیدرولیک انواع ماشین آلات معدنی ، حفاری ، دریایی و راه سازی و کشاورزی شده اند. ایشان مدت پنج سال آموزش کامل تمام دوره های اجرایی را گذرانده است و از سال 1379 مشغول فعالیت و خدمات هیدرولیک جهت کارفرمایان مختلف شدند.