FAQs

Frequently Asked Questions


فورا پس از پرداخت هزینه امکان دانلود محصول خریداری شده را خواهید داشت.

با توجه به اینکه شما کاربر گرامی پس از پرداخت هزینه میتوانید محصول خود را فورا و بدون معطلی دانلود نمایید امکان عودت هزینه مقدور نمیباشد.

بله . دقیقا مانند دمو یک سایت میتوانید راه اندازی نمایید.